AKO NAMONTOVAŤ OKNO?

Príprava otvoru

  1. Otvor by mal byť o 10-15mm väčší z každej strany ako okno, okno je vybavené podparapetným profilom pod oknom +30mm na výšku na čo netreba zabudnúť.
  2. Ak sa jedná o rekonštrukciu okna, treba staré okno demontovať.
  3. Upravíme si otvor aby bol rovný, pevný, odstránime nečistoty. V prípade ak otvor nie je ako tak rovný jeho príprava spočíva v hrubom natiahnutí špaliet, alebo ak sa stará omietka a murivo drobí, tak natiahnuť lepidlom.

 

Montáž

  1. Zvesíme krídla – vyberieme kolík na vrchnom pánte a za pomoci kľučky okno otvoríme a zvesíme.
  2. Na zakúpené okno popridávame priložené pracne. Pracne pridávame každých 40 cm po celom obvode.
  3. Rám vložíme do stavebného otvoru a pod podparapetný profil vložíme podložky cca 1 cm. Na montáž plastových okien potrebujeme umelé podložky, ktoré sú hrubé od 1mm do 10mm, pre správne vyváženie okna. Nepoužívame drevené kajlíky ani drevené podložky pod okno !
  4. Rám si za pomoci vodováhy vyvážime. Rovina okna musí byť čo najpresnejšia. Po vyrovnaní rámu vodorovne si vyvážime rám aj zvisle aj diagonálne. Tu použijeme drevené kajlíky po bočných stranách pre dočasné chytenie roviny rámu. Keď máme vyvážené všetkými smermi ho ukotvíme za pomoci natĺkacích hmoždiniek, prípadne uzlovacích hmoždiniek (do tehly). Nesmie pritom dôjsť k deformáciám, ktoré môžu zhoršiť funkciu okna. Po zakotvení osadíme krídla okien. Pre úplnú dokonalosť si všetky štyry rohy na okne zaistime umelými podložkami tak, aby bolo okno zafixované a nemohlo sa po vybratí drevených kajlíkov pohnúť. Až po zafixovaní okno vypeníme nízkoexpanznou penou.
  5. Špáry medzi oknom a stavebným objektom sa musia vyplniť izolačnou látkou. Najpoužívanejšia je v tomto prípade polyuretánová pena, ktorá má vysoké izolačné schopnosti, ako aj schopnosť „prilepiť“ rám okna k murivu. Táto sa nanáša na povrch očistený od prachu a mierne navlhčený. PUR pena sa aplikuje aplikačnou pištoľou z natlakovanej nádoby, prípadne trubkou, priloženou pri jednorázových PUR penách po celom obvode okna do vzniknutej špáry. 
  6. Murárske vysprávky zakrývajú montážnu penu (estetické hľadisko aj praktické – PUR pena na vzduchu zvetráva a stráca svoju hmotu) a uvádzajú okolité ostenie do pôvodného stavu.
0