AKO NAMONTOVAŤ PARAPETY?

Montáž vonkajšieho parapetu

Parapet sa ukončí dilatačnými koncovkami a osadí sa do drážky parapetného profilu. Následne sa uchytí skrutkami a plocha pod parapetom sa vyplní tepelne izolačnou polyuretánovou penou. Pri vypĺňaní izolačnou penou treba dbať na to, aby bol parapet rovnomerne zaťažený a nedošlo k jeho vydutiu.

Po namontovaní parapetu je potrebné odstrániť ochrannú fóliu. Parapety sa môžu čistiť čistiacimi prostriedkami používanými v domácnosti. Nepoužívame chemické čistiace prostriedky.

 

 

Montáž vnútorného parapetu:

Parapety sa ukončujú PVC koncovkami. Vnútorné parapety s pripevnenými bočnými koncovkami vložte pod rám okna a prisuňte ho k profilu. Pomocou vodováhy ho podložte tak, aby bol v rovine, ale je potrebné ho ponechať pod určitým sklonom, aby sa pri okne nezadržovala voda. Plocha pod parapetom sa vypení polyuretánovou penou. Po vyplnení dutiny izolačnou penou je potrebné parapet rovnomerne zaťažiť po celej dĺžke aby nedošlo k vydutiu parapetu.

  
UPOZORNENIE
Dlhodobé zvlhčenie povrchu parapetu môže spôsobiť jeho poškodenie, alebo zničenie laminátu! Pri montáži, murárskom zapravení okna, či iných stavebných úpravách chráňte povrch parapetu krycím nepriepustným materiálom!!! PVC parapet nevystavujte ani krátko teplotám nad +100°C

 

Príslušenstvo k vnútorným parapetom PVC:

Koncové krytky
Nasadzujú na voľné konce parapetu a slúžia k prekrytiu rezu. Koncové krytky sú profilované tak, aby tvorili po nasadení na parapet pevný celok bez nutnosti lepenia. Koncové krytky k parapetom sú dĺžky 600 mm s nosom na oboch stranách a delia sa na mieru k šírke priamo pri montáži. Do šírky 300 mm tak postačuje jedna krytka na prekrytie oboch koncov parapetu.

 

0